Kull 19

2019-09-07 

Jackie stå bild WW

C.I.B.&NO UCH DK V-16 NORD UCH NORD V-16 NORD V-17 SE V-17-18
P'Zazz Dreamcatcher

 

Dogge 

DK UCH SE UCH
Zuma's Dogge Doggelito

 

Jackie dogge parningsannons

 

 

Peaches and Dream

P'zazz Peaches and Dream

Keep on Dreaming

P'zazz Keep on Dreaming

P'zazz It must have been a dream

P'zazz It Must Have Been a Dream