SE JV-18

NO Jv-18

SE Jv-19

SE v -19

 P'Zazz Witch Hazel

"Petronella"

Born 18 02 16

Petronella BIS 3 junior

BIS-3 junior

Petronella stå jv-18

NO Jv-18 

Petronella BIS 2 red

BIS 2 valp Växjö 2018

 

 

SE19017/2018 FSM
NO JV-18 SE JV-18

P'Zazz Witch Hazel
SE18450/2017 FSM
Champarele Mon Leren
UKU0180069 FSM
BG CH BY CH C.I.B. SE UCH UA CH

Tangetoppen's No More No Less
FI12698/12
NO JV-12 NO UCH NO V-12 RU CH SE JV-12 SE UCH

Kingpoint Wannabe Tangetoppen
NO54808/11 FSM
C.I.B. FI JV-12 NORD UCH

Tangetoppen's Arising Poenix
UKU0177783 FSM
UA CH

Verhosan Garmonia
LOE2100384 FSM
C.I.B. UA CH

Diabolbric's Punisher
UKU0084075 FSM
UA CH

Verhosan Ranetka
SE34165/2015 FSM
P'Zazz Best Champagne Ever
SE50277/2013 FSM
FI JV-14 NORD UCH

Yellowline's Bismark
SE56461/2011 FSM
SE UCH

Semlans Lars-Einar
SE48748/2010 FSM
Sparvöga's Lime Light O'H Pug Line
SE57352/2012 FSM
P'Zazz Bling Bling Party
S64281/2009 FSM
Pebbles Billy Idol
S31223/2007 G
DK UCH SE UCH

Puggens Party-Girl